Formulari de sol·licitud de subvenció en règim de concurrència competitiva per a l’adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar 2022/2023