Nº registreNomLlinatgesDNITelèfonCorreu electrònicAdreçaMembres unitat familiarTotal Unitat FamiliarDeclaracióTitularRendiment treball 1Capital mobiliari 1Capital immobiliari 1Activitats econòmiques 1Guanys patrimonials 1Total renta 1Rendiment treball 2Capital mobiliari 2Capital immobiliari 2Activitats econòmiques 2Guanys patrimonials 2Total renta 2Rendiment treball 3Capital mobiliari 3Capital immobiliari 3Activitats econòmiques 3Guanys patrimonials 3Total renta 3Rendiment treball 4Capital mobiliari 4Capital immobiliari 4Activitats econòmiques 4Guanys patrimonials 4Total renta 4Rendiment treball 5Capital mobiliari 5Capital immobiliari 5Activitats econòmiques 5Guanys patrimonials 5Total renta 5Rendiment treball 6Capital mobiliari 6Capital immobiliari 6Activitats econòmiques 6Guanys patrimonials 6Total renta 6Nº membres unitat familiarTotal rentaCompleix baremCompleix requisitsObservacionsDocumentació completaObservacionsNº menorsNº menors amb ajutPer quants infants sol·licita la subvenció?Nom (1)Llinatges (1)Centre educatiu (1)Curs (1)Import de la subvenció sol·licitada (1)Import justificat 1Nom (2)Centre educatiu (2)Llinatges (2)Curs (2)Import de la subvenció sol·licitada (2)Import justificat 2Nom (3)Llinatges (3)Centre educatiu (3)Curs (3)Import de la subvenció sol·licitada (3)Import justificat 3Nom (4)Llinatges (4)Curs (4)Centre educatiu (4)Import de la subvenció sol·licitada (4)Import justificat 4Nom (5)Llinatges (5)Centre educatiu (5)Curs (5)Import de la subvenció sol·licitada (5)Import justificat 5Nom (6)Llinatges (6)Centre educatiu (6)Curs (6)Import de la subvenció sol·licitada (6)Import justificat 6Total justificat per famíliaÉs la primera vegada que sol·licita la subvenció?S'ha de presentar la següent documentació:
Nº registreNomLlinatgesDNITelèfonCorreu electrònicAdreçaMembres unitat familiarTotal Unitat FamiliarDeclaracióTitularRendiment treball 1Capital mobiliari 1Capital immobiliari 1Activitats econòmiques 1Guanys patrimonials 1Total renta 1Rendiment treball 2Capital mobiliari 2Capital immobiliari 2Activitats econòmiques 2Guanys patrimonials 2Total renta 2Rendiment treball 3Capital mobiliari 3Capital immobiliari 3Activitats econòmiques 3Guanys patrimonials 3Total renta 3Rendiment treball 4Capital mobiliari 4Capital immobiliari 4Activitats econòmiques 4Guanys patrimonials 4Total renta 4Rendiment treball 5Capital mobiliari 5Capital immobiliari 5Activitats econòmiques 5Guanys patrimonials 5Total renta 5Rendiment treball 6Capital mobiliari 6Capital immobiliari 6Activitats econòmiques 6Guanys patrimonials 6Total renta 6Nº membres unitat familiarTotal rentaCompleix baremCompleix requisitsObservacionsDocumentació completaObservacionsNº menorsNº menors amb ajutPer quants infants sol·licita la subvenció?Nom (1)Llinatges (1)Centre educatiu (1)Curs (1)Import de la subvenció sol·licitada (1)Import justificat 1Nom (2)Centre educatiu (2)Llinatges (2)Curs (2)Import de la subvenció sol·licitada (2)Import justificat 2Nom (3)Llinatges (3)Centre educatiu (3)Curs (3)Import de la subvenció sol·licitada (3)Import justificat 3Nom (4)Llinatges (4)Curs (4)Centre educatiu (4)Import de la subvenció sol·licitada (4)Import justificat 4Nom (5)Llinatges (5)Centre educatiu (5)Curs (5)Import de la subvenció sol·licitada (5)Import justificat 5Nom (6)Llinatges (6)Centre educatiu (6)Curs (6)Import de la subvenció sol·licitada (6)Import justificat 6Total justificat per famíliaÉs la primera vegada que sol·licita la subvenció?S'ha de presentar la següent documentació: